Villkor

Bankez Dance Company förkortas BDC

Läs villkoren innan betalning Villkoren godkännes av kund i och med betalning.

Anmälan

Anmälan görs via hemsidan.
Vid varje kursstart krävs en ny anmälan.
Anmälan är bindande när kursavgiften erlagts.

Kurserna måste ha minst 5 elever. Vid för lågt elevantal ges i första hand möjlighet att dansa i en närliggande åldersgrupp. I sista hand måste vi stoppa kursen pga för lågt deltagande.

Varje kurs har ca 10-15 elever. Vid fler anmälningar startar vi en ny kurs under förutsättning att det finns lediga lektionstimmar.

Felaktigt ifylld anmälningsblankett behandlas ej.

Bekräftelse

Ca 1 månad före kursstart skickar BDC ut bekräftelse med e-post. Med bekräftelsemailet följer också betalning information.

Betalning

Betalning sker på bankgiro 827-8376 eller SWISH till 120 170 74 88

OBS! Elevens för och efternamn MÅSTE skrivas på inbetalningen av kursavgiften. Om elevens namn uteblivit måste kvitto på inbetalningen visas för läraren på första lektion.

Betalning på internet?
Markera meddelande och skriv elevens för och efternamn på textraden, enligt nedan exempel bild.

internetbet

OBS! BDC har Swedbank. Betalas avgiften på Swedbank kommer avgiften in per omgående. Betalas avgiften på annan bank tar internet-inbetalning ca 3 dagar och avi-inbetalning tar ca 5 dagar, så betalas avgiften in sent, så måste kvitto visas för läraren på första lektion.

Förseningsavgift

OBS! Sista betalningsdag står på fakturan. Vid utebliven betalning skickas en påminnelse med en extra påminnelseavgift av 100 kr / påminnelse.

Avanmälan

Om avanmälan önskas efter att kursavgiften erlagts, men innan kursstart så återbetalas 90% av kursavgiften.

Om avanmälan önskas efter kursstart återbetalas resterande kurstid men högst 50% av kursavgiften.

Om en kurs får för få deltagare för att kunna starta, återbetalas 100% av kursavgiften, alternativt omplacering till en närliggande åldersgrupp.

Kursförändringar

BDC förbehåller sig rätten att när som helst om så är nödvändigt för versamheten, ändra kurser, tider, dagar, priser etc

Försäkring

Deltagare på BDC är olycksfalls försäkrade under pågående kurs.

Bankez Dance Company ansvarar inte för kläder och värdesaker.

Kundregister

Genom att godkänna dessa anmälningsvillkor samtycker kunden att registreras i BDCs kundregister. Registret används endast internt och lämnas aldrig ut till tredje part.

Foto/film

Lektioner kan komma att spelas in, dessa läggs använder vi på hemsida och sociala nätverk.

Fotografering kan förekomma i dansstudion för bilder till hemsidans galleri & vår facebook sida.
De elever/föräldrar som inte samtycker till film och/eller foto måste meddela instruktören före lektionen.

Fotografering & film kan förekomma vid olika evenemang, där BDC medverkar, för bilder till hemsidans galleri & vår facebook sida.
De elever/föräldrar som inte samtycker till film och/eller foto vid dessa evenemang måste meddela BDC i samband med fotograferingen. För redan publicerade bilder/filmer kan vi på uppmaning från medverkande ta bort materialet från hemsidan efter kontakt med BDC.

Endast personal & av BDC anlitad fotograf får filma & fotografera i & i anslutning till danslokalen.
Vid pressfotografering kommer förfrågan om medverkan att ställas i förväg.

OBS! För elever med skyddad identitet måste föräldrar/förmyndare meddela BDC före kursstart.

Upphovsrätt

BDCs koreografier och annat material som tex, bilder, videos, kläder, mixad musik etc får ej användas i kommersiellt syfte, läras ut eller användas vid andra tillfällen, utan tillåtelse av Banke Brattström.

Force majeure

Vid naturkatastrofer, strejker, krig och andra händelser som BDC omöjligt kunnat förutse eller förhindra återbetalas inte kursavgiften.

Zumba FitnessPound Strong by Zumba Get in line Move it Danscenter Fotograf John Persson Studiefrämjandet

ZUMBA® and all Zumba Fitness logos are trademarks of Zumba Fitness, LLC, used under license.